Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Radíme

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností zostáva týždeň

Publikované Sala Online, 24.01.2022 - 15:25

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností zostáva týždeň

Fyzické osoby a firmy, ktoré v minulom roku nadobudli pozemky, stavby či byty a nebytové priestory v bytovom dome, majú posledný týždeň na to, aby si splnili povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.
 
Nemusí pritom ísť iba o kúpu. Povinnosť podať daňové priznanie majú napríklad aj dlhodobí nájomcovia, správcovia či užívatelia niektorých pozemkov a stavieb.
 
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvádza, že "priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť". Podstatný je stav k 1. januáru aktuálneho roka. Správcom dane z nehnuteľností je obec alebo mesto, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Nie je preto dôležité, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo podnikania.
 
Daňové priznanie musí okrem majiteľa nehnuteľnosti podať aj správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, zapísaný v katastri nehnuteľností. Rovnako je daňovníkom napríklad aj nájomca pozemku, ktorého nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri alebo má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. Pokiaľ nie je možné určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
 
Zákon pozná okrem riadneho daňového priznania aj čiastkové priznanie. To podáva daňovník, ktorý v minulosti už daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podal, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti. Priznanie musí podať aj vtedy, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.
 
Termín 31. január sa však nevzťahuje na všetky prípady nadobudnutia práv k nehnuteľnostiam. Ak počas zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 
Zdroj: TASR
Foto: Archív SalaOnline

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Vonkajšie rolety alebo žalúzie? Čo vám a vašim oknám sadne viac?

Publikované Sala Online, 26.05.2022 - 10:09Vonkajšie rolety alebo žalúzie? Čo vám a vašim oknám sadne viac?

Ako zástenu na ochranu súkromia na okno si môžete vybrať medzi roletami do exteriéru a žalúziami, ktoré sa inštalujú do interiéru....

Ďalší podvod v mene pošty, za predaj nedoručených zásielok vraj pošta organizuje humanitárnu pomoc

Publikované Sala Online, 23.05.2022 - 18:48

Slovenská pošta upozorňuje na ďalší podvod, ktorý ľudí nabáda za symbolické 2 eurá kúpiť náhodne vybranú nedoručenú zásielku.   Podvodníci sa tvária, že t...

Podľa polície primitívnosť podvodníkov nemá konca

Publikované Sala Online, 18.05.2022 - 18:26

„Primitívnosť podvodníkov nemá konca. Vyzývame seniorov, aby si dávali pozor na takéto telefonáty a aby sa nedali oklamať“. Uviedla nitrianska polícia na s...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Konečne 6 dobrých tipov pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Publikované Sala Online, 26.05.2022 - 10:13Konečne 6 dobrých tipov pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Poznáte to? Po už aj tak stresujúcom dni v práci plánujete rýchly výlet do supermarketu, pretože ste sa naozaj celý deň nestihli p...

Šalianske mamičky chystajú SWAP oblečenia a obuvi

Publikované Sala Online, 23.05.2022 - 17:38

Swap oblečenia predstavuje nový spôsobom výmeny šatníka. SWAP podujatia sa konajú v mnohých mes...

Materské školy budú zavreté v auguste

Publikované Sala Online, 14.05.2022 - 17:28

 Leto prináša prázdniny nielen pre tých školopovinných, ale doma väčšinou zostávajú aj škôlkari...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Ako na zvukovú izoláciu bez profesionálnych materiálov?

Publikované Sala Online, 26.05.2022 - 10:11Ako na zvukovú izoláciu bez profesionálnych materiálov?

Náš každodenný život charakterizuje hluk a rušivé zvuky. Najhoršie na tom je, že akokoľvek by sme chceli, zvyčajne ich nezastavia ...

V sobotu bude prebiehať očkovanie psov proti besnote

Publikované Sala Online, 19.05.2022 - 18:45

Očkovanie proti besnote je u psov povinné. Zaočkovať svojho psa budete môcť v sobotu vo Veči. [...

Postavia máj a ožije aj amfiteáter

Publikované Sala Online, 29.04.2022 - 20:14

Letnú kultúrnu sezónu na amfiteátri odštartuje mesto Šaľa prvomájovým multifestom.    Prvo...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Čo považujete za najväčší nedostatok predstaničného priestoru?