Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Radíme

O inflačnú pomoc treba požiadať

Publikované Sala Online, 12.05.2023 - 18:22

O inflačnú pomoc treba požiadať

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí.
 
Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých 2 balíkov v minulom roku.
 
O inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dávky vo výške 100 eur je potrebné požiadať na úrade práce v mieste bydliska domácnosti. Prvé dávky sa k ľuďom dostanú už v júni. 
 
Úrady práce sú vďaka tretiemu balíku inflačnej pomoci pripravené v najbližších týždňoch pomôcť približne 50-tisíc ľuďom. V rámci prvého balíka inflačnej pomoci poslali vlani v júni občanom 99 miliónov eur. Do konca februára bolo v rámci druhého balíka pomoci vyplatených ďalších takmer 10 miliónov eur.
 
Kto môže o inflačnú pomoc požiadať?
 
 
Tretí balík inflačnej pomoci je určený pre domácnosti v náročnej finančnej situácií, ktoré nedostali inflačnú dávku v rámci predošlých 2 balíkov inflačnej pomoci v roku 2022. O inflačnú pomoc môže požiadať osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky žijúca v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima. Podmienkou je, že žiadnemu členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenej dávky či 13. dôchodku. Dotácia sa poskytuje na jednu domácnosť jednému jej členovi a to aj v prípade, ak podmienky spĺňa viac členov domácnosti.
 
Ako požiadať o inflačnú pomoc?
 
Osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý alebo prechodný pobyt. Tlačivá žiadostí sú pripravené na úradoch práce, v elektronickej podobe je vzor žiadosti prístupný aj na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosť o inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dotácie vo výške 100 eur je možné podať od 01.05.2023 do 31.07.2023. V prípade schválenia žiadosti vyplácajú úrady inflačnú pomoc vždy v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bola podaná žiadosť o inflačnú pomoc. Prvé dávky tak budú úrady vyplácať v júni.
 
Koľko je to 1,81-násobok životného minima?
 
Výška životného minima pre domácnosti sa stanovuje podľa počtu osôb v domácnosti.
Priemerný mesačný príjem vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre vybrané domácnosti je nasledovný:
 
-       jednotlivec - 424,30 eura (234,42 x 1,81),
-       dve plnoleté osoby - 720,29 eura (234,42+163,53=397,95 x 1,81),
-       jeden rodič s jedným dieťaťom - 618,02 eura (234,42+107,03=341,45 x 1,81),
-       dvaja rodičia s jedným dieťaťom - 914,01 eura (234,42+163,53+107,03=504,98 x 1,81),
-       jeden rodič s dvomi deťmi - 811,75 eura (234,42+107,03+107,03 =449,48 x 1,81),
-       dvaja rodičia s dvomi deťmi - 1 107,74 eura (234,42+163,53+107,03+107,03 = 612,01 x 1,81),
 
Za príjem sa okrem zamestnaneckej mzdy či príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, považujú napríklad aj dávky sociálneho poistenia, akými sú dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a podobne. Okrem toho sa do príjmu domácnosti započítava aj prídavok na dieťa, daňový bonus, rodičovský príspevok, výživné, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.
 
Komu už úrady práce vyplatili inflačnú pomoc?
 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2022 poskytovali v rámci 1. a 2. balíka inflačnú pomoc osobe, ktorá: 
 
•           vykonávala osobnú asistenciu,
•           opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil  poistné za máj 2022,
•           najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,
•           sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie do 18.roku veku,
•           bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,
•           ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
•           pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.
 
 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2022 v rámci 1. a 2. balíka inflačnej pomoci jednorazovo zvýšili sumy dávky a príspevku pre poberateľa: 
 
•           opakovaného príspevku náhradnému rodičovi,
•           prídavku na dieťa,
•           náhradného výživného,
•           pomoci v hmotnej núdzi,
•           peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu, že nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.
 
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Foto: ilustračné / zdroj: Pixabay.com 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

O inflačnú pomoc treba požiadať

Publikované Sala Online, 12.05.2023 - 18:22O inflačnú pomoc treba požiadať

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí.   Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o infl...

Policajti opúť varujú seniorov pred podvodnými telefonátmi

Publikované Sala Online, 15.02.2023 - 15:09

Nitrianska polícia varuje seniorov pred podvodmi.  Policajti v Nitre v priebehu včerajšieho dňa zachytili osem podozrivých telefonátov starším ľuďom.[nbsp...

Pošty budú počas vianočných a novoročných sviatkov zatvorené

Publikované Sala Online, 22.12.2022 - 18:44

Pobočky Slovenskej pošty budú počas vianočných a novoročných sviatkov zatvorené.    Slovenská pošta nebude svoje služby ponúkať od 24. - 26. decembra ...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Udržujte deti aktívne aj počas jesene: pohyb prináša mnohé zdravotné benefity

Publikované Sala Online, 12.11.2023 - 18:00Udržujte deti aktívne aj počas jesene: pohyb prináša mnohé zdravotné benefity

Úrad verejného zdravotníctva radí   Zabezpečte deťom primeranú pohybovú aktivitu počas jesene i ďalších mesiacov, pretože pod...

Na zápis do materských škôl máte posledné dni

Publikované Sala Online, 11.05.2023 - 19:58

Zápisy prvákov do základných škôl máme v Šali úspešne za sebou. Podobné starosti aktuálne zažív...

Potrebujete zabaviť najmenších členov rodiny? Prenajmite im skákací hrad

Publikované Sala Online, 12.04.2023 - 12:46

Chystáte detskú oslavu či rodinnú párty, kde bude viac detí a potrebujete ich zabaviť? Skákacie...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

V Nitre prebieha obľúbený veľtrh

Publikované Sala Online, 27.04.2023 - 15:09V Nitre prebieha obľúbený veľtrh

Na výstavisku Agrokomplex v Nitre začal včera jeden z najobľúbenejších veľtrhov.   Veľtrh Nábytok a bývanie 2...

V uliciach sa koná zbierka Deň narcisov

Publikované Sala Online, 20.04.2023 - 16:40

Dobrovoľníci v uliciach rozdávajú žlté narcisy a zbierajú financie na podporu zbierky Deň narcisov. ...

Radnica chce poznať váš názor

Publikované Sala Online, 17.01.2023 - 19:26

Ste spokojní so životom v Šali? Alebo práve naopak vám niečo chýba a mali by ste podnety č...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Čo považujete za najväčší nedostatok predstaničného priestoru?